VISIE achter XERTUM

Vele middelgrote en kleinere organisaties hebben de laatste decennia een redelijk goede evolutie gekend en mooie doelen gerealiseerd. In onze visie is dit echter vandaag anno 2016 allesbehalve een garantie op hun voortbestaan. Nog nooit veranderde de markt en omgeving aan een zo gigantisch snel tempo.  Mensen, organisaties van mensen, én hun klanten opereren thans in wat we de VOCA-wereld noemen: Volatiel, Onzeker, Complex en Ambigue. Dit heeft een disruptieve impact op de bestaande organisaties omdat ze voortdurend voor nieuwe, onbekende uitdagingen komen te staan. We evolueren naar een samenleving 3.0 met heel andere normen en principes.

Welke uitdagingen hebben organisaties ?

TALENTEN

De uitstroom van werknemers is de volgende jaren veel groter dan de instroom. Hoe kunnen organisaties goede talenten aan boord houden en hun talent optimaal inzetten?

DIALOOG

In veel organisaties loopt de communicatie ook stroef tussen top en basis : informatie van de vloer bereikt de top niet, en omgekeerd. Daardoor gaat er veel waardevolle informatie verloren.

COHERENTE DOELSTELLINGEN

De verschillende afdelingen hebben andere doelstellingen en werken vandaag niet vlot samen. Dit heeft veel vertragingen en misverstanden tot gevolg. De impact op de rentabiliteit is groot.

PASSIE & ENGAGEMENT

Hoe komt het toch dat dezelfde personen die buiten hun job zoveel passie, engagement en leiderschap (vb verenigingsleven) kunnen tonen, terwijl exact dezelfde mensen in hun job zich zo low-profile tonen en zeker niet diezelfde talenten (laten) aanwenden.

WERK-LIVE BALANS

Werknemers willen levenskwaliteit: niet enkel een life-work balance, maar ook de jobinhoud en jobomgeving zélf. Zoniet krijgt de organisatie te maken met gedemotiveerde werknemers, ziekteverzuim of zelfs burn-out.

HOKJESDENKEN

Teveel in hokjes denken doet veel kennis verloren gaat. Mochten de teams samen werken, kennis delen en eerlijk met elkaar communiceren, dan zouden organisaties veel effectiever en efficiënter werken.

PRODUCTCYCLI

Klanten vragen duurzame service en innovatieve producten, terwijl de levenscyclus van een product of dienst veel korter is geworden dan vroeger. Hoe kan een organisatie hieraan beantwoorden?

VEELEISENDE KLANTEN

Onze klanten zijn veeleisend, niet alleen qua kwaliteit, maar ook qua service. Hoe kunnen we hen beter bedienen?

Van binnenuit, bewust en duurzaam ondernemen

Het is XERTUM zijn visie en innige overtuiging dat dit nieuwe tijdperk de organisaties oproept tot radicale verandering in hun functioneren van binnenuit. De bewustwording, duurzaamheid en de organisatiecultuur zijn de verschilmakende factoren. Het is de missie van XERTUM om die nieuwe organisatieprincipes bij onze KMO’s , social profit- en overheidsorganisaties te helpen realiseren.