ONS AANBOD AAN ORGANISATIES

Organisaties van mensen die een stap vooruit willen zetten. Dit kan zijn op het vlak van de doelgerichtheid en wendbaarheid van de organisatie of gaan over de optimale inzetbaarheid en weerbaarheid van hun menselijke systemen. Ongeacht hun sector of dimensie, maar wel met minstens 5 teamleden.

Stap voor stap creëren van wendbare en weerbare organisaties

LEES MEER

“We ontvouwen de kracht tussen (uw) mensen”.

Veranderings- en transitieprocessen begeleiden we door te coachen en co-creëren met een duurzaam en gedragen bedrijfsresultaat. Het is dé differentiatiefactor waarop XERTUM focust om organisaties wendbaarder en weerbaarder te maken.

Wij faciliteren de globale organisatie, zowel eindverantwoordelijken, leidinggevenden als medewerkers en brengen “denken en doen” samen. Xertum zorgt daarenboven dat mensen centraal komen te staan door persoonlijke en collectieve ontwikkeling. Het werken wordt als zinvol ervaren.

Het gevolg is een verhoging van het zelforganiserend karakter met een open en ondernemende organisatiecultuur tot gevolg. En juist dergelijke organisaties kunnen soepel reageren op de komende uitdagingen in een voortdurend veranderende en disruptieve economie.

Organisatie & team ontwikkeling en persoonlijke coaching.

LEES MEER

Eerst en vooral: we “pakken het, samen met jullie, aan”. We ondersteunen om de verandering te implementeren, en gaan samen met uw organisatie en haar mensen door een traject.

Wij coachen de globale organisatie, onder duidelijk mandaat en opdracht van de directie. Hoogstens beperken we onze coaching tot één of enkele businessunits of teams, maar in dat geval steeds in een onlosmakelijke koppeling met de identiteit en missie van de overkoepelende organisatie.

Duurzaam resultaat wordt verzekerd door maatwerk. En ook door een pragmatische bottom-up-aanpak: hoofd, hart en ziel van alle individueel betrokkenen worden ingezet om oplossingen te co-creëren.  Wij geloven er immers in dat het antwoord in de organisatie ligt.

Holistische benadering, Inside-out aanpak en gericht op ervaren

LEES MEER

Door het inzetten van holistische methodieken helpen wij u de oplossingen zichtbaar te maken.  De identiteit van de organisatie, de bovenstroom (structuren, processen, systemen) en de onderstroom (bedrijfscultuur, vertrouwen, overtuigingen, belemmeringen) worden op elkaar afgestemd.

Onze krachtgerichte, inside-out aanpak biedt een verruimend en ondersteunend kader waarbinnen nieuwe inzichten zich kunnen ontvouwen.

Na een ondubbelzinnig directie-engagement, starten we steeds met een gedragen bevraging, waardoor de uitdagingen en te ontwikkelen vermogens zichtbaar worden voor de deelnemers.

Daarna gaan we concreet aan de slag om aan te bieden wat nodig is.

Onze wetenschappelijk onderbouwde methodieken

zijn onder meer gebaseerd op:

 • Krachtgericht coachen, gebaseerd op positieve psychologie
 • Ontwikkelingsgericht coachen
 • Systemische aanpak
 • Principes van Holacracy
 • Organisaties als levende systemen
 • Generatieve coaching
 • Verbindende communicatie
 • Appreciative Inquiry
 • Theory U
 • Ervaringsgericht werken
 • Relationele intelligentie
 • Principes uit “Reïnventing organisations”
 • Principes uit “Samenleving 3.0”